ติดต่อเรา
สถานีตำรวจภูธรสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
287/1 ม.1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
http://saaeab.phrae.police.go.th
E-Mail : [email protected]
โทร.054662129 , FAX. 054662129