ส่วนงาน สภ.สะเอียบ

ส่วนงาน

ส่วนราชการในพื้นที่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ 1
  • โรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนระดับชั้น ป. ๑ - ม.๓ จำนวน ๓ แห่ง
  • โรงเรียนประถมศึกษา เปิดสอนระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๔ แห่ง
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๓ แห่ง
  • วัด จำนวน ๘ แห่ง
  • โบสถ์คริสต์ชั่วคราว จำนวน ๑ แห่ง
กลับขึ้นด้านบน