พื้นที่รับผิดชอบ สภ.สะเอียบ

พื้นที่รับผิดชอบ

    สถานีตำรวจภูธรสะเอียบ มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๖๒๗.๒๘ ตร.กม.มีพื้นที่ ๓๙๑,๘๗๕ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก ๑ สายคือ สายอำเภอสอง – เชียงม่วน ระยะทาง ๒๕ กม. สิ้นสุดเขตติดต่อ กม. ๓๘ และอยู่ห่างจาก จังหวัดแพร่ ๘๗ กม.
กลับขึ้นด้านบน