เขตติดต่อ สภ.สะเอียบ

เขตติดต่อ


  • ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และอำเภอ บ้านหลวง จังหวัดน่าน
  • ทิศใต้ ติดต่อ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  • ทิศตะวันออก ติดต่อ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
กลับขึ้นด้านบน